Visie

We stimuleren de ontwikkeling van de kinderen door te vertrekken vanuit hun eigen interesses en hun belevingswereld. We bieden activiteiten aan die hierop inspelen. We proberen een gevarieerd aanbod aan te bieden. Zowel door de inrichting van de leefruimte, als door het activiteitenaanbod stimuleren we de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

De leefruimtes richten we zo in dat de kinderen worden uitgedaagd om op ontdekking te gaan en de ruimte hebben om te experimenteren.

We observeren op regelmatige basis om zo kinderen ècht te leren kennen. Op deze manier kunnen we activiteiten aanbieden op het niveau van het kind. Observaties worden gedeeld met de ouders en zij kunnen hierop feedback geven. Zo willen we een aanvulling bieden op de ontwikkelingskansen voor het kind.

Het welbevinden en de betrokkenheid bevorderen we door de kinderen samen te laten spelen, maar ook door ze momenten van rust te gunnen.

Doorheen de volledige opvangperiode stimuleren we kinderen hun zelfredzaamheid. Hierdoor worden ze een stukje zelfstandiger, worden ze wat meer uitgedaagd en bereiden we ze voor op de kleuterschool. Zindelijkheidstraining, zelfstandig eten, zelf jasjes aan en uit doen, zijn enkele voorbeelden van zelfredzaamheid.

We bewaken ook het zelfbeeld van de kinderen. We stimuleren hun zelfvertrouwen door hen complimenten te geven en moedigen positief gedrag aan. Via vormingen verdiepen we ons in het mild opvoeden. Deze methode willen we dan ook toepassen in de dagelijkse werking.