Welkom bij Olliebollie

Olliebollie is een plaats waar uw kind zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontplooien tot een geweldige kleuter.

Olliebollie vangt kinderen op in een warme en huiselijke sfeer.

Olliebollie
O nvergetelijke momenten
L eren van elkaar
L uisteren naar elkaar
I nspelen op behoeften
E nthousiasme over ontwikkeling
B ijzonder veel spelen
O ntzettend veel knuffels
L ief zijn
L ezen in boekjes
I k en mijn vriendjes
E n tonnen plezier